Oyun Grubu – Arsu Güzel Sanatlar Akademisi
parallax background

ARSU GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ

MÜZİK, SANAT, ZANAAT ve DOĞA OKULU

OYUN GRUBU


OYUN GRUBU

Arsu Güzel Sanatlar Oyun Grubu, müzik ve sanat eğitiminde çocuklarla deneyimlenen 12 yıllık bir tecrübenin bahçe ve sanatın kaynağı olan doğaya kavuşmasıyla gerçekleşen hayalimizdir.

Arsu Güzel Sanatlar oyun grubu okul öncesi çocuklar için tüm sanatların birliği fikrinden doğan elementer sanat eğitimi programıdır.

Müzik, dans, drama ve el sanatlarını bütüncül eğitim anlayışıyla, sanatı var eden doğa ile iç içe ve doğadan ilham alarak, çocukların aklını ve ruhunu besleyerek, onların akışında sunuyoruz. Çocukların becerileri ve hayal gücü, açık uçlu oyun, sanat, zanaat ve doğa ile gelişirken, doğanın onlara kattığı duyarlılık ve farkındalıkla, kaynağı kendinden doğan içsel değerlerin nasıl oluştuğunu gözlemliyoruz.

Onlarla birlikte keşfediyoruz, kendimizi, birbirimizi, çevremizi, yaratımın farklı şekillerini, değer vererek üretmeyi, nezaket göstermeyi…

Neden Bütüncül Sanat Eğitimi

Dünyanın hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde araştıran, eleştirel bakış açısına sahip, problemlere çözüm üretebilen, özgür ve yaratıcı düşünen bireylere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinin önemi üzerinde bu denli durulmasına karşın uygulamada aynı çabanın gösterilmediği gözlenmektedir. Bunun en büyük sebebi eğitim sistemimizin ezberciliğe dayalı olmasıdır. Ezberci eğitim sadece gerçek öğrenmeyi engellemekle kalmayıp; öğrencinin bireyselliğini yok etmekte, özgün düşünceyi sınırlamakta ve yerleşik düşünme kalıbına uymayan yeni verilerin değerlendirilmesini engellemektedir.

Oysa yaratıcılık, geliştirilebilen ve uygun ortamlarda ortaya çıkan bir beceridir. Bu becerinin geliştirilmesinde ve doğru eğitim ortamının sağlanmasında öğretmene büyük görev düşmektedir. Öğrencideki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmek için, öğretmenin kendisinin de yaratıcı düşünme becerisine, yaratıcı dersler planlayabilme bilgisine sahip olması gerekmektedir. Öğretmen, bu bilgi ve becerileri öğretmenlik eğitimi gördüğü süreçte edinmelidir.

Bireyin doğuştan sahip olduğu yaratma dürtüsünü, yaşamımızın her evresinde var olan sanat ile doyurmak, bu özgür ortamı sağlamak elementer sanat eğitiminin amaçlarından biridir.

Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde sanat eğitiminin en önemli dönemi 0-7 yaş dönemidir.

Bu dönemde bebek veya çocuk, aktif olduğu, yaparak ve yaşayarak öğrendiği, yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran etkinlikler ve oyunlardan oluşan bir öğrenme süreci yaşar. Çeşitli eğitim yaklaşımları, kemikleşmiş bazı kalıpları kırarak bireyin kimi nedenlerden dolayı içinde sakladığı yaratıcı yetenekleri keşfetmesini sağlamaktadır. Çocuk yarattıkça kendisine güveni artmakta ve böylece dış dünya ile daha sağlıklı ve dengeli iletişim kurmaktadır.

Yaratıcılık ve Eğitim

Robinson(2003) gerçek ilgi ve beceri alanlarının neler olabileceğini hiç bilmeden eğitimlerini sürdüren çocuklar, bundan çok olumsuz etkilenebileceklerini ve yeterince akıllı olmadıkları kanısına varabileceklerini belirtir. Yaratıcılık; yaratıcı ortamlarda elde edilen akademik başarıyı, zeka ve akademik yetenekten daha etkin ve hayata dair bulur.

San(1995:71),yaratıcılığın zaman zaman kimi baskılara karşın da ortaya çıkabileceğini, fakat genelde özgür ve demokratik ortamlarda kendini gösterdiğini vurgulamaktadır.

Robinson’a göre (2003:150) yaratıcı süreç için üç hayati özellik vardır.

1. Kendi yaratıcı gücünüz için doğru ortamı bulmanın önemi

2. Bu ortamı,

 • Yüzeysel Temas (işitme ve görme duyusu ile)
 • İçsel Öğrenme ( dokunma, tat alma ve koklama duyusu ile)
 • Kalıcı Edinim ( tüm duyu organlarımızı harekete geçiren yaklaşımları deneyimleme)
 • 3. Denemek ve risk almak için gerekli olan özgürlük

  Elementer Sanat Eğitimi ile; Yaratıcılığın geliştirilmesi için önemli olan bazı davranışları şöyle sıralayabiliriz.

  1- Çocuklara kendi yaratıcı çabalarına değer vermeyi ve bundan memnun olmayı öğretmek.

  2- Sıra dışı sorulara saygı duyarak, farklı düşünmeyi ve değişik bağlantılar kurmayı teşvik etmek.

  3- Çocukları dinleyerek, onların fikirlerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu göstermek

  4- Çocukların öne sürdükleri fikirleri geliştirmelerine fırsat vererek onları hem test etmelerine hem de başkalarıyla paylaşmalarına yardımcı olmak.

  5- Çocukların kendi kendilerine öğrenmelerine fırsat vermek. ( Aşırı denetim, belirlenen programa aşırı bağlılık, öğrencinin kendi başına öğrendiği şeylerin takdir edilmemesi, öğrendiklerini yansıtmalarına fırsat vermeden çok sayıda materyalin yüklenmesi kendi kendine öğrenmeyi engellemektedir).

  Translate »