Kurumsal Eğitimler – Arsu Güzel Sanatlar Akademisi
parallax background

ARSU AKADEMİ KURUMSAL EĞİTİMLER

Motivasyonunuzun Şarjı Bizimle Yükselsin!

Arsu Akademi, Kurumsal Eğitimlerini eğitim vereceği grupların ihtiyaç ve olanaklarına yönelik hazırlıyor.Arsu Akademi, Kurumsal Eğitimlerini eğitim vereceği grupların ihtiyaç ve olanaklarına yönelik hazırlar. Eğitim yaşlı çocuk ayırt etmeksizin grupların yaş ortalamasına göre düzenlenir. Kişinin kendini ve yapabileceklerini keşfetmesini sağlayarak yaşamıyla ilgili güven ve cesarete teşvik eder. Almış olduğu eğitimi hayatının her alanında içsel ve dışsal yaşamın dinamiklerine göre kullanabilecektir. Atölyeler süreç odaklı değil an odaklıdır. Eğitimi performansa dönüştürür, anın verdiği doğaçlamalardan gücünü alır. Böylece amaç kişinin kendini sanat ve estetik kavramlarıyla barışık, hayatın içinde üretimde kalan aktif bir birey olduğunu keşfetmesini sağlamaktır.


BEDEN MÜZİĞİ

İçimizdeki Ritim - Güçlü iletişim, sosyalleşme ve bütünleşme

Müzik ve dans duyguların ifade edilmesinde güçlü bir araçtır. Beden çeşitli yollarla hisseden ve hareket eden bir mekanizmadır. Hareket eğitiminde amaç keskin, dinamik, iletişimci, parlak, açık, yaratıcı, canlı, anlayış ve sözel kaynağı güçlü, daha üstün bilişsel formlar karşısında gelişmeye hazır, diğer(leriyle) uyumlu biçimde bütünleşen müzikal estetiği geliştirmektir. Bireyin anlamlar ve değerler dünyasını müzik yoluyla ifade etmesini ve uyumlu bir kişilik geliştirmesini amaçlar.

Beden Müziği insan yaşamının merkezinde olan ritmik düzeni, evrenin en doğal işleyişi olarak müzik, dans ve dramayla engelli-çocuk, yaşlı-yetişkin herkesle tanıştıran yaklaşımdır. Böylece endüstriyel toplumlarda hızla asosyalleşme ve özgüven eksikliği hastalığına karşı doğaçlama, oyun yaratma ve sürekli üretme ile kişilerin içindeki yaratıcılığa lisan olmaktadır. Kişinin kendisine yönelik gelişimine katkı sunarak ve birlikte üreterek iletişim becerilerini artırmaktadır. Bu program sonunda katılımcılar kazandıkları deneyim ve farkındalıkla hem kendilerine hem de geleceğe daha cesur yön verebilmektedir.

SES ÇEMBERİ (SİNGİNG JAM)

Nefesi kontrol etme, sesin doğru ve etkili kullanımı, özgün farklılıkların bir arada uyumlanması

Koro kelimesinin kökeni yunanca da "khoros" kelimesinden gelmektedir. Önceleri el ele tutuşup dans eden daha sonra ise bugünkü anlamda şarkı söyleyen topluluklara verilen isimdir.

Koroda yer alan üyeler farklı kültürlerden gelmiş, ayrı yaradılışa sahip ve ayrı beklentiler içinde bulunabilir. Üyeler koroda, bir araya gelmekle seçilmiş bir ortamda verilen görevi kollektif olarak gerçekleştirme olanağını elde ederler. Her koro üyesi artık topluluğa aittir ve ses grubu içindeki yeri önemlidir. Koro üyeleri topluluk disiplini çerçevesinde psikomotor becerilerini geliştirir, sistemli çalışmanın yaşamdaki yeri ve önemini kavrar, estetik değerlerini geliştirir.

Koroları oluşturan bireyler, müzikle birlikte aldıkları alışkanlıklarını çeşitli yollardan topluma da yansıtırlar. Bu nedenle korolar, toplumun yalnız müzik kültürünün gelişimine yardımcı olmakla kalmazlar, o toplumun genel eğitimine de katkıda bulunurlar.

CAPOEIRA NEDİR?

Bedensel Farkındalık ve Denge

Capoeira, 16.yy’da Brezilya’da Afrikalıların yarattığı bir halk sanatıdır. Capoeira, bir savaş sanatı olmakla beraber bir kendini ifade etme şeklidir; içinde dansı, müziği, çeşitli ritüelleri ve oyunları birleştirir. Afrikalılar, kölelik düzenine karşı birliklerini korumak, kültürlerini yaşatmak ve özgürlüklerine kavuşmak için Capoeira ile mücadele vermişlerdir. Capoeira felsefesinin temelinde yatan başkaldırı, kendini ifade etme, katılımcılık gibi değerler bu kökene dayanmaktadır. Atölyede, hareket ve müzik (enstruman ve şarkı) çalışmalarının yanı sıra capoeira ritüelleri ve Afro-Brezilya kültürü üzerine de bilgi verilmektedir.

Ritim, Hareket ve Capoeira Atölyesi

Capoeira, yaratıcılığı ve an içerisinde doğaçlamayı ön plana çıkaran bir sanat formudur. İki kişinin hareket diyaloğu ile yarattıkları oyun ve Capoeira çemberdekilerle etkileşimine dayalıdır. Capoeira, hareketlerdeki serbestleşme ile zihin ve bedeninizin özgürleşmesini sağlar. En önemlisi ise Capoeira eğlenmek demektir!

Bu atölyede Capoeira müziği ile tanışılır, ritimleri hareket yoluyla içselleştirilir. Doğa ve hayvan hareketleriyle yeni olasılıklar keşfedip Capoeira kondisyonu kazanılmaya başlanır. Ginga (temel Capoeira hareketi) ile kendimizi ifade etmeyi öğrenip ikili doğaçlama çalışmalara geçilir. Son olarak, Jogo (Capoeira oyunu) ve oyun içindeki etkileşim öğrenilendiğer tüm birikimlerle birlikte deneyimlenir.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama Nedir?

Drama; herhangi bir konunun (somut veya soyut, fikir, düşünce, şiir, heykel, masal...) bir grupla beraber ve gruptaki katılımcıların yaşantılarını da işin içine katarak, doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro tekniklerinin yardımıyla canlandırılması sürecidir.

* Dramatik oyun sırasında kişiler çocuk, anne, baba, doktor, şoför, pilot gibi yetişkin rolleri alırlar veya çevrelerinde gözledikleri olayları zengin hayal gücüyle yeniden canlandırırlar.

* Kişinin yaratıcı düşünme yeteneğini kullanarak kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, sorun çözebilmesi ve bunların sonucunda kendine güven duyması sağlanır.

* Drama yöntemiyle kişiler, tiyatronun en etkili yöntemi olan yaratıcılığı kullanarak, gelecekte karşılarına çıkacak problemlere kolayca çözüm bulabilir hale gelecektir.

Bunun dışında dramanın yararları;

İletişim becerileri, İletişim çalışmaları ve empati, Kendini tanıma, Çevreyle etkileşim, İmgelem ve yaratıcılık, Bedensel ve zihinsel rahatlığı sağlama, Grup uyumu, Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme, Etkin gözlem yapabilme, Gündemi takip edebilme, Duygu kontrolü.

RİTİM ve PERKÜSYON ATÖLYELERİ

Bu atölyede; temel ritim kompozisyonları, beden müziği, Orff yaklaşımı ile müzik içinde yer alan ritimsel algıyı geliştirici müzik ve hareket çalışmalarını vurmalı enstrümanlar ile deneyimleme fırsatı hedeflenmiştir.

Bu atölyede Latin Amerika, Türk ve Afrika ritimlerinden çeşitli örnekleri grup halinde hareket, dans ve enstrümandan faydalanarak çalışarak genel kültürümüzü arttırırken grup içi uyum, dikkat, konsantrasyon ve beden farkındalığımızı geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

RENK ve SES ATÖLYESİ

Renkler de sesler gibi titreşimlerdir. Ses ve renk dalgadır. Yansıması olasılıklarla dolu seçenekler bizi sonsuz olasılıklarla hareket ettiren, yarına umutla bakmamızı sağlayan, çözüm arama ve bulma çalışmalarında cesaret kazandıran, kendimizi tanımamızı sağlayan önemli önemli bir yolculuktur.

Bu atölye, sürdürülebilir yaşam konusu olan atık veya elde olan malzemelerle yaratıcı çalışmalar yaparak kendimizi ve çevremizi üretime dönük yaşam stili ile tanıştırmaktadır. Böylece sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir bilinci, edindiğimiz mesleklere, toplumdaki rolümüze göre nasıl taşıyabileceğimiz konusu irdelenir.

Translate »